Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Els Rose (UU) – Burgers van Sint-Maarten: burgerschap in heden en verleden

8 nov 2016
Van 10:00 - 11:00uur

Van 8 t/m 12 november organiseert het Utrecht Centre for Medieval Studies in samenwerking met het Catharijne Convent een speciaal Sint-Maarten lezingenprogramma waarbij diverse aspecten van het leven en de grote invloed van de heilige Sint-Maarten aan bod komen. De lezingenreeks is onderdeel van 1700 jaar Sint Maarten, een hele week feest!

Burgerschap in heden en verleden
De lezing bespreekt de relatie tussen heiligenverering en burgerschap in heden en verleden. We onderzoeken de manier waarop heiligen in de vroege middeleeuwen de identiteit van burgers en hun stad veranderden, en hoe de tradities rond heiligen worden verbonden aan burgerschap in de multiculturele en multireligieuze samenleving van de 21e eeuw.

Els Rose is universitair hoofddocent middeleeuws Latijn aan de Universiteit Utrecht. Ze staat als mediëvist in een interdisciplinaire traditie. Sinds haar doctoraal heeft zij verschillende methodes, gangbaar in literaire, filologische en historische domeinen, gecombineerd met methodes, ontwikkeld in verschillende theologische disciplines (liturgie, geschiedenis van het christendom). Momenteel onderzoekt zij de oorsprong, ontwikkeling en overlevering van christelijke heiligentradities, met een focus op de middeleeuws Latijnse cultuur.

Om de lezing bij te wonen is een entreebewijs voor het museum nodig. Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van tevoren vóór 17.00 uur via info@catharijneconvent.nl of telefonisch: 030-231 38 35. 

Zie ook de site van het Catharijneconvent.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.