Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Emancipatie, inclusiviteit en de kunsthistorische canon

23 mei 2019
Van 20:00 - 21:30uur
SPUI25, Amsterdam

Alumnikring Kunstgeschiedenis organiseert een avond over de recente ontwikkelingen in de moderne beeldende kunst, waarin veel aandacht is voor de niet-westerse wereld. Hoe kunnen we blijven werken aan een inclusieve kunst-en cultuurwereld?

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw worden de Nederlandse kunst en cultuur steeds mondialer, een trend die past in een wereldwijde ontwikkeling. De interesse voor de niet-westerse wereld groeide razendsnel. Er werd steeds vaker en verder gereisd, wat voorheen de ‘Derde Wereld’ werd genoemd werd hot, en bracht nieuwe vormen van muziek, literatuur, theater en beeldende kunst naar de stad. Toch was en is hier bij tijde kritiek op te horen. Inmiddels begrijpen we allang dat (moderne beeldende) kunst een wereldwijd fenomeen is, dat er allang geen sprake meer is van eerste en tweede en derde wereld, dat we toe moeten werken naar een inclusieve kunst- en cultuurwereld. Maar gebeurt dat ook? Hoe gaat de kunsthistorische discipline aan de UvA hiermee om? Het nog steeds gebruikte handboek Janson’s History of Art lijkt weinig antwoorden te geven op de vragen uit de nieuwe samenleving. Tijd om de balans op te maken en te bedenken hoe we verder gaan. Praat mee!

Over de sprekers

Paul Faber studeerde Kunstgeschiedenis aan de UvA, was 16 jaar Afrika-conservator aan het Tropenmuseum Amsterdam. Sinds 4 jaar werkzaam als free lance tentoonstellingsmaker en schrijver. Maakte meer dan 100 tentoonstellingen en publiceerde vele en artikelen, zie hier een overzicht.

Rob Perré studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, en later Kunstgeschiedenis, beide aan de UvA. Hij werkt als freelance schrijver en curator, met een focus op hedendaagse Afro-Amerikaanse, Afrikaanse en Caraibische kunst.Hij is oprichter en editor van het online tijdschrift Africanah.

Marga van Mechelen is sinds 1980 werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Ze gaf onder andere onderwijsmodules over Kunst en Globalisering, onderwerp van haar bijdrage aan deze avond.

 

Aanmelden kan hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.