Historici.nl

Empire Ascendant: The British World and the Rise of Japan, 1894-1914

26 feb 2020
Van 15:00 - 17:00uur
Leiden

Dr. Cees Heere
Location: 
Huizinga building, Conference room

Dr. Cees Heere is researcher at the Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg, Zeeland, The Netherlands.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.