Historici.nl

Erfgoed in het Revolutietijdvak: archieven, musea en collecties

9 nov 2018
Van 10:00 - 17:00uur
Den Haag, Nationaal Archief

Op 9 november vindt in het Nationaal Archief het symposium Erfgoed in het Revolutietijdvak: archieven, musea en collecties, 1780-1815 plaats. Tijdens dit symposium zal aan de hand van een keynote en een achttal korte bijdragen van historici, archivarissen en onderzoekers uit de museumwereld uitgebreid worden stilgestaan bij de vraag hoe de politieke ontwikkelingen in deze periode hun weerslag hadden op de omgang met archieven, kunstvoorwerpen en andere vormen van materieel erfgoed.

De nadruk zal daarbij in de eerste plaats liggen op de spanning tussen verandering en continuïteit. Historici hebben in het verleden namelijk vooral alles wat nieuw was rond 1800 bestudeerd. Wat er gebeurde met het erfgoed van instituties die reeds bestonden of juist verdwenen aan het begin van de negentiende eeuw, is tot op heden nauwelijks aandacht aan besteed. Vormde de eenwording van Nederland inderdaad een definitief keerpunt?

Met het symposium hopen wij niet alleen meer inzicht te genereren in het erfgoedbeleid in een van de in politiek opzicht meest roerige perioden uit de Nederlandse geschiedenis, maar tevens een brug te slaan naar vergelijkbare kwesties in de tegenwoordige tijd. De dag zal daarom worden afgesloten met een rondetafelgesprek waarin experts uit de geschiedwetenschap, het archiefwezen en de museumwereld hun licht laten schijnen over meer actuele vraagstukken.

Klik hier voor meer informatie en het volledige programma.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.