Historici.nl

Erfgoed Webinar Series 2 Het Gouden Tijdperk van de Plantage-Industrie

20 okt 2021
Van 14:00 - 16:00uur
Online

Het Gouden Tijdperk van de Plantage-Industrie aan de Oostkust van Sumatra en de Betekenis ervan voor het Cultureel Erfgoed

Woensdag, 20 oktober 2021
14.00-16.00 CET of 19.00-21.00 WIB

De ontwikkeling van de plantage-industrie aan de Oostkust van Sumatra tegen het einde van de 19e eeuw was spectaculair; zozeer zelfs dat het de aandacht trok van investeerders uit Europa, de Verenigde Staten en zelfs uit Japan. Nederland was een van de belangrijke spelers en in veel delen van Nederland zijn nog veel sporen uit die gouden tijd te vinden.

Medan, van oorsprong een kleine stad, werd hierdoor de grootste stad van Sumatra en zelfs beschouwd als één van de modernste steden in Azië.

U kunt zich afvragen hoe het momenteel met de beroemde Deli Tobacco en andere grondstoffen waar de Oostkust van Sumatra oorspronkelijk om bekend stond gaat.

Soedjai Kartasasmita, een prominent figuur uit de plantage-industrie van Indonesië, zal deze – en meer – vragen toelichten in zijn presentatie. Daarin wijdt hij zich aan de geschiedenis van de Indonesische plantage-industrie, vooral die in Noord Sumatra, en de twee plantagemusea in Medan die hij opgericht heeft.

De eerste bevindt in het complex van het Indonesische Palm Oil Research Institute en de tweede in het voormalige AVROS-gebouw (Algemene Vereniging van Rubberplanter ter Oostkust van Sumatra). In de Dactiloscopiekamer bevindt zich een collectie archieven over meer dan een half miljoen arbeiders die sinds het begin van de 20e eeuw op plantages aan de Oostkust van Sumatra werkzaam waren.

Voertaal is Engels

Woensdag, 20 oktober 2021
14.00-16.00 CET of 19.00-21.00 WIB

Registratie: https://tinyurl.com/heritagewebinar2registration

Georganiseerd door: Heritage hands-on, Indonesian Diaspora Network the Netherlands en Taskforce Liveable Cities IDN-NL.

heritage@idn-lc.nl

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.