Historici.nl

Erfgoeddag 2017 Amsab-ISG en Liberaal Archief ‘Kind van de rekening’

23 apr 2017
Van 6:00 - 14:00uur

Voor Erfgoeddag 2017 rond het thema ‘zorg’ slaan Amsab-ISG en het Liberaal Archief de handen in mekaar. Onder de titel ‘Kind van de rekening’ brengen ze samen de zorg voor kinderen in beeld. Amsab-ISG focust daarbij op jongeren in conflictsituaties.

Van alle onschuldige slachtoffers zijn kinderen zonder twijfel de meest onschuldige en tegelijk de meest kwetsbare. Of het nu gaat om een regelrechte (wereld)oorlog of een aanslepend intern conflict, het zijn altijd kinderen die de zwaarste tol betalen. Tegelijk met het lijden van kinderen ontstaan allerlei acties om hun trieste lot te verzachten: het gaat dan over voedselhulp, het voorzien van ontspanning te midden van het geweld, de evacuatie uit een oorlogszone en de opvang op veilige plekken, en andere uitingen van medeleven en solidariteit.

Amsab-ISG koos ervoor om te vertrekken van de eigen beeldcollectie en ging daarin op zoek naar verhalen. Welke foto’s, postkaarten, affiches en ander iconografisch materiaal tonen kinderen in conflictsituaties? En hoe wordt er voor hen in die situaties gezorgd? Vier periodes of gebeurtenissen sprongen in het oog en komen aan bod: de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de opvang van Spaanse kinderen tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en de recente vluchtelingenproblematiek.

Praktisch
De tentoonstelling opent op donderdag 20 april om 20 uur in het Liberaal Archief. Iedereen is welkom, liefst aanmelden met een mail naar info@liberaalarchief.be .
Gastspreker op de openingsavond is Prof. Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent, met de lezing ‘De natie redden, één kind per keer.  Kinderzorg aan het eind van de 19de en begin 20ste eeuw’

Op Erfgoeddag, 23 april 2017, is iedereen welkom in het Liberaal Archief van 10 u tot 18 u.
De tentoonstelling is daarna nog te bezoeken tot 1 september.

Klik hier voor meer info over openingsuren, randactiviteiten …

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.