Historici.nl

Europa en de wereld. Marietje Schaake in gesprek met Arend Jan Boekestijn (Spui25)

2 mar 2017
Van 18:00 - 19:30uur

– In samenwerking met ALDE Europe – 

De eerste sessie in de reeks ‘Europa en …?’, waarbij Europarlementariër Marietje Schaake over verschillende Europese thema’s in gesprek gaat met experts en het publiek. Eerste gast: Arend Jan Boekestijn.

In het kader van de reeks ‘Europa en …?’, die gedurende de eerste helft van 2017 zal plaatsvinden, gaat D66 Europarlementariër Marietje Schaake op 2 maart in gesprek met Arend Jan Boekestijn over Europa en de wereld.

We staan in Europa voor misschien wel de grootste uitdagingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Het jaar 2017 is nu al gekenmerkt door veranderende relaties met de Verenigde Staten, het in gang zetten van de Brexit onderhandelingen, spannende verkiezingen in zowel Nederland, Frankrijk en Duitsland en serieuze conflicten aan de buitengrenzen van de EU.

In gesprek met elkaar en het publiek zullen Marietje Schaake en Arend Jan Boekestijn de grootste uitdagingen waar de EU voor staat onderzoeken en proberen antwoord te geven op de vraag hoe de EU in kan spelen op een veranderende wereldorde. 

Over de sprekers
Marietje Schaake is Europarlementarier namens D66. 

Arend Johannes Boekestijn is historicus en voormalig politicus voor de VVD in de Tweede Kamer.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Voor meer informatie en aanmelden: spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.