Historici.nl

Expositie: ’Vrouwen in verzet – Hannie, Truus, Freddie’

24 mar - 1 jul 2018
Nationaal Monument Kamp Vught, Lunettenlaan 600, Vught

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. De aangesloten organisaties belichten het verzet binnen hun reguliere programma en organiseren extra activiteiten. Bekijk de trailer (2 min.):

Ook Nationaal Monument Kamp Vught participeert in dit themajaar: vanaf 24 maart is de expositie ‘Vrouwen in verzet – Hannie, Truus, Freddie’ bij ons te zien, over Hannie Schaft en de zussen Truus en Freddie Oversteegen.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van Nationaal Monument Kamp Vught.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.