Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Lezing Ineke Huysman over correspondentie Johan de Witt

12 okt - 21 feb 2020
Van 15:30 - 16:50uur
Historisch Museum Den Briel

Op zaterdag 12 oktober verzorgt dr. Ineke Huysman een lezing over de vele brieven die Johan de Witt gedurende zijn leven schreef.

Dr. Ineke Huysman is onderzoeker op de geschiedenisafdeling aan het Huygensinstituut. Onder haar leiding zijn de afgelopen drie jaar duizenden van de brieven van Johan, maar ook een aantal van diens broer Cornelis, zorgvuldig gedigitaliseerd en van metadata voorzien.

De correspondentie van Johan de Witt bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag en bestaat uit zo’n 35.000 brieven. 6.000 daarvan zijn van zijn hand, de andere onder andere van regenten en particulieren. De brieven geven een mooi inkijkje in het werkzame leven van de prominente 17e eeuwse broers, maar ook in Europese netwerken en het politieke toneel van die tijd. Nog niet alle brieven zijn gedigitaliseerd, het project loopt nog een tijd door.

Op 12 oktober vertelt dr. Ineke Huysman in het museum over dit grote project. Inloop 15.30 uur, aanvang 16.00 uur.

Aanmelden voor deze lezing kan via info@historischmuseumdenbriel.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.