Historici.nl

Fellowship- en onderzoeksmiddag Scheepvaartmuseum

28 feb 2020
Van 13:00 - 16:00uur
Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Op vrijdag 28 februari a.s. bent u van harte uitgenodigd om onze jaarlijkse fellowship- & onderzoeksmiddag bij te wonen. Onderzoekers en conservatoren van Het Scheepvaartmuseum presenteren dan de resultaten van hun onderzoek, waarbij objecten in de museumcollectie als uitgangspunt dienen.

Het Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici en het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship is ingesteld voor (recent) afgestudeerde masterstudenten

Programma
13.30 uur inloop
14.00 uur welkom door Jeroen van der Vliet, senior conservator en coördinator fellowshipsprogramma
14.15 uur Vlootvoogden geportretteerd. Twee onderzoeken naar portretten van Piet Hein, Joost van Trappen Banckert en Cornelis Tromp, Isaac Vogelsang (Prof. J.C.M. Warnsinck Fellow)
14.45 uur Klinken en drinken op het welvaren van walvisvaart, Romy Beck (Prof. J.C.M. Warnsinck Fellow)
15.15 uur De blue beads van Sint Eustatius: een uitgevonden geschiedenis, Geke Burger (zelfstandig maritiem historicus)
15.45 uur korte presentatie fellows 2020
16.00 uur afsluitende borrel

Aanmelden
Wilt u het programma bijwonen, meld u zich dan vóór vrijdag 21 februari a.s. aan via rsvp@hetscheepvaartmuseum.nl. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.