Historici.nl

Frederik Mullerlezing 2017 Boeken voor de geleerde burgerij: een zoektocht naar de vroegste stadsbibliotheek van Amsterdam

1 sep 2017
Van 16:30 - 18:00uur
Singelkerk, Amsterdam

Op vrijdag 1 september houdt prof. dr. Jos Biemans de negende Frederik Mullerlezing. Het onderwerp van zijn lezing is de vroegste stadsbibliotheek van Amsterdam.

Jos Biemans, bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het Handschrift, houdt zijn lezing met als titel ‘Boek- en bibliotheekarcheologie in de praktijk. Nieuw onderzoek naar de vroegste stadsbibliotheek van Amsterdam (ca. 1400–1632)’.

Kijk hier voor meer en om u aan te melden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.