Historici.nl

Frederik Mullerlezing Waar is de kleur in boekgeschiedenis?

10 sep 2021
Van 17:00 - 18:00uur
Online

In de laatste tien jaar zijn er allerlei publicaties en tentoonstellingen verschenen die ons beeld van een wereld van zwart-witte boeken hebben omgegooid. We weten inmiddels dat gekleurde afbeeldingen in gedrukte boeken veel gebruikelijker waren dan we altijd dachten. Deze werden bijvoorbeeld gebruikt om ideeën te verspreiden, om wetenschap uit te leggen of om het belijden van een geloof kracht bij te zetten. 

Nieuw onderzoek laat zien dat de geschiedenis van drukken in kleur eigenlijk gaat over boeken, niet over kunstwerken. Academische conventies, verzamelgebruiken en catalogiseringsregels hebben de boekgeschiedenis ontdaan van kleur.  

In deze lezing roept Dr. Elizabeth Savage op om kleur terug te brengen in het verhaal van de geschiedenis van gedrukte boeken. En dan niet in de afbeeldingen, maar juist in de tekst. Door de rol van drukkers te onderzoeken en te kijken naar verschillende soorten inhoud die in boeken werd gedrukt, kunnen we een nieuw verhaal vertellen over de boekgeschiedenis van pre-industrieel Europa.  

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.