Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Gendergeschiedenisdag – Hoe komen vrouwen in de Canon?

16 okt 2020
Van 14:00 - 17:00uur
Universiteit Leiden en live stream

Save the date: Vrijdag 16 oktober 14:00 – 17:00 uur | Gendergeschiedenisdag | Universiteit Leiden + live stream

Tot voor kort besteedde de Canon aandacht aan drie vrouwen: Aletta Jacobs, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt. Wat is de rol van vrouwen en diversiteit in de vernieuwde Canon?

Op vrijdag 16 oktober 2020 vindt de (uitgestelde) Gendergeschiedenisdag plaats, georganiseerd door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG).

Ditmaal aan de Universiteit Leiden en via een live stream, waar wetenschappers en onderzoekers de herziene Canon kritisch tegen het licht houden.

Hoe komen vrouwen in de nieuwe Canon? Is er aandacht voor een genderperspectief en voor intersectionaliteit, ook binnen de ‘zwarte bladzijden’ van de Nederlandse geschiedenis?

In lezingen, pitches en paneldiscussie worden de huidige ontwikkelingen binnen gender- en vrouwengeschiedenis besproken, met bijzondere aandacht voor de Canon. Onder anderen Geertje Mak, Annemiek Houwen, Roomyla Choenni en Mineke Bosch komen aan het woord.

Zoals elk jaar wordt tijdens de Gendergeschiedenisdag ook de Johanna Naber scriptieprijs uitgereikt. De dag zal worden afgesloten met de overdracht van het voorzitterschap van de Vereniging voor Gendergeschiedenis.

Meer informatie via: atria.nl/agenda en gendergeschiedenis.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.