Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Germany: New Leader of the Free World?

6 sep 2017
Van 19:00 - 21:30uur
Auditorium, Unversiteit Leiden

Especially after the political turbulence in the USA, some point to Germany as the last ‘beacon of stability’ in the West. The German elections in September are therefore considered crucial for the rest of Europe. Since the refugee crisis, the country has experienced political protests that could radically change the political landscape. Over the last months, however, Angela Merkel seems to have regained popularity and could become chancellor for the fourth time. What will the outcome mean for the new global role of Germany?

More information and registration: www.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.