Historici.nl

Geschiedenisdag ICLON

10 nov 2017
Van 7:00 - 16:00uur

Vrijdag 10 november 2017. Thema: Jonge Spoorzoekers: Leerlingen maken (migratie)geschiedenis

Bij de Jonge Spoorzoekersaanpak gaan leerlingen op zoek naar migratieverhalen in eigen familie of omgeving aan de hand van privéfoto’s. Familie-, migratie-en  wereldgeschiedenis, denken over erfgoed en geschiedenis en historisch besef komen hierin samen.

Historici praten ons bij over migratiegeschiedenis en er zijn praktische workshops door docenten over oral history in de klas, leren kijken naar foto’s, samenwerken met andere vakken en het lokale archief, presenteren, beoordelen, gebruik van interactieve ICT-tools en omgaan met  gevoelige onderwerpen. Ook bruikbaar in andere lessen en projecten.

Daarnaast is er tijd voor ontmoeting, de leermiddelenmarkt en gelegenheid om rond te kijken in het museum. Voor bovenbouw- én onderbouwdocenten!

Keynotes

  • prof.dr. Leo Lucassen, Waarom Syriërs wel/niet op Hugenoten lijken: verschillen en overeenkomsten tussen vluchtelingen, toen en nu
  • prof.dr. Marlou Schrover, Praten óver migranten, praten mét migranten

Locatie: Museum Volkenkunde, Leiden

Meer informatie en updates: www.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.