Historici.nl

Gewina gaat viraal! – webinar

10 jul 2020
Van 15:00 - 16:00uur
www.gewina.nl

COVID-19 ontregelt de wereld. Wat heeft de wetenschapsgeschiedenis van epidemieën ons te leren? Gewina organiseert daarom een webinar serie, elke 2 weken op vrijdagmiddag via ZOOM. Tijdens de webinar geven de sprekers een korte presentatie en daarna is er ruimte voor vragen en discussie.

10 juli 15:00–16:00 uur
– Mieneke te Hennepe over de tentoonstelling Besmet!
– Floor Haalboom over geschiedenis van zoönosen

Binnenkort komt op de website de link waarop u kunt klikken om aan de webinar deel te nemen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.