Historici.nl

Gods huis: Religieuze gebouwen in ontwikkeling (SPUI25)

16 jun 2017
Van 16:00 - 17:30uur

– In samenwerking met Amsterdam University Press, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Universiteit Utrecht –

Controverses om nieuwe moskeegebouwen, de restauratie van vooroorlogse synagogen, herbestemming van leegstaande kerken: de discussies over religieuze gebouwen vertellen veel over de veranderende plaats van religie in Europa. Bij het verschijnen van ‘Gods huis in de steigers’ spreken we bij SPUI25 over de plaats van religieuze gebouwen in de samenleving en de hedendaagse beleving van religie in Nederland.

In het boek Gods huis in de steigers verkennen de drie antropologen Oskar Verkaaik, Daan Beekers en Pooyan Tamimi Arab de hedendaagse religieuze architectuur. Moskeeën, synagogen en kerken doen namelijk meer dan religie faciliteren en symboliseren, maar raken aan het wezen van wat religie tegenwoordig is. Op deze avond presenteren de auteurs hun boek en krijgen ze reacties van Kim de Wildt en Gerard Rijnsdorp, onder leiding van Birgit Meyer. 

Over de sprekers
Oskar Verkaaik is universitair hoofddocent antropologie  aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van onder meer ‘Religious Architecture: Anthropological Perspectives’.

Daan Beekers is postdoc-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht binnen het project ‘Religious Matters in an Entangled World’.

Pooyan Tamimi Arab is universitair docent religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Kim de Wildt is liturgiewetenschapper aan de Universiteit van Bonn, onder andere gespecialiseerd in religieuze gebouwen, erfgoed en ritueel.

Gerard Rijnsdorp is architect van meerdere moskeeën in Nederland.

Birgit Meyer (moderator) is antropoloog en hoogleraar religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in religieuze materialiteit. 

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie en aanmelden: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.