Historici.nl

Hanneke Takken – Gott mit uns, God with us, Dieu est avec nous!

23 mar 2017
Van 17:00 - 19:00uur

Het Vlaams Kwartier nodigt u uit voor een lezing van Hanneke Takken, promovendus en docent aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de geschiedenis van oorlog en religie.

In augustus 1914 mobiliseerden niet alleen de Europese legers: de kerken mobiliseerden mee. Voor hen leek de oorlog een spirituele buitenkans: niet alleen zochten mensen troost en zingeving in het geloof, aan het front kwamen miljoenen jonge mannen binnen het bereik van de legerpredikant. In deze lezing laat Hanneke Takken zien hoe de Britse, Duitse en Franse kerken de oorlog rechtvaardigden en hoe de militaire geestelijke werd ingezet om zieltjes te winnen aan het front. Al snel bleek de realiteit anders dan gehoopt en kwam de legerpredikant klem te zitten tussen de vaak tegenstrijdige verwachtingen van kerk en leger en de moeilijke omstandigheden achter en aan het front.

De lezing start om 19.00u in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Kosten: 10 euro (5 euro voor studenten)

Meer informatie en aanmelding: www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.