Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

HBS: de beste school ooit?

22 apr 2017
Van 6:00 - 13:00uur

De HBS heeft een legendarische reputatie: de beste school die Nederland ooit heeft gehad, met veel aandacht voor exacte vakken en moderne talen. De school, in 1863 opgericht door Thorbecke, was bedoeld voor toekomstige ingenieurs en ondernemers. Die zijn er ook opgeleid: de generatie die het moderne Nederland heeft vormgegeven. Maar ook veel Nobelprijswinnaars, onder wie Lorentz en Kamerlingh Onnes, kwamen van de HBS – zoveel, dat de school wel verantwoordelijk is gehouden voor de bloei van de Nederlandse natuurwetenschappen rond 1900. Het einde van de HBS in 1968 (door de Mammoetwet) wordt nog steeds door velen betreurd.

Wat was er zo bijzonder aan de HBS? Was ze echt zo belangrijk voor de modernisering van Nederland? Kan het huidige onderwijs er nog iets van leren? En waarom is ze ooit opgeheven? Die vragen staan centraal tijdens deze dag, die wordt georganiseerd in samenwerking met het Onderwijsmuseum.

Voor meer informatie zie gewina.nl

Zie ook de oproep voor bijdragen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.