Historici.nl

Hebben we een nieuwe Grondwet nodig? Debat over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse Grondwet

19 apr 2021
Van 16:30 - 18:00uur
Online

Op 17 maart stemmen we niet alleen over de Tweede Kamer, maar ook over wijzigingen van de grondwet. Weinig burgers zijn zich hiervan bewust: in de afgelopen 100 jaar is de Nederlandse grondwet een ‘rustig bezit’ geworden. Nu de principes van de democratische rechtsstaat in binnen- en buitenland steeds meer ter discussie staan komt de vraag op of dit niet moet veranderen.

Is een herwaardering van het ‘constitutionele erfgoed’ noodzakelijk, zoals de commissie-Remkes in 2019 bepleitte? Hoe zouden we de ‘constitutionele geletterdheid’ van burgers, politici en rechters kunnen vergroten? En leent de huidige grondwet zich daar eigenlijk wel voor, of hebben we een nieuwe grondwet nodig?

Na een kort welkomstwoord door Marijke van Faassen (historica, senior onderzoeker Huygens ING) worden bovenstaande vragen op 19 april 2021 voorgelegd aan het panel. Het panel bestaat uit:

  • Karin van Leeuwen (historica Universiteit Maastricht, bewerker van de bronnenpublicatie ‘Over de Grondwet gesproken’);
  • Luc Verhey (staatsraad en hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden);
  • Janneke Gerards (hoogleraar constitutioneel recht, Universiteit Utrecht);
  • Hanneke Schipper-Spanninga (directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);
  • Ariejan Korteweg (journalist Volkskrant) en
  • Kors Visscher (promovendus Universiteit voor Humanistiek).

Eveline van Rijswijk modereert het debat.

Dit debat wordt georganiseerd naar aanleiding van de bronnenpublicatie Over de grondwet gesproken met fragmenten uit 100 jaar staatscommissies voor grondwetsherziening (Verloren 2020).

In de aanloop naar het debat zullen we de panelleden aan het woord laten op onze website, waarbij ze vast hun visie geven op enkele brandende vragen. Houd hiervoor dus onze website en Twitter in de gaten!

Datum: maandag 19 april
Tijd: 16:30 tot 18:00 uur
Locatie: online (via livestream)

Aanmeldformulier

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.