Historici.nl

Henk Boels – De guillotine in Groningen, 1811-1813

12 apr 2017
Van 16:30 - 17:30uur

De Franse strafwet schreef voor dat bij het uitvoeren van de doodstraf de guillotine moest worden gebruikt. In Groningen zijn in de jaren van de Inlijving bij Frankrijk (1810-1813) twee personen onder de guillotine gekomen. De lezing geeft een beeld van de moeilijkheden om een dergelijk strafwerktuig in Groningen te krijgen, de misdaden van de twee veroordeelden, de rechtszaken en de uitvoering van de vonnissen.

Henk Boels studeerde geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen; werkzaam als freelance-historicus; is vooral geïnteresseerd in de staatkundige en bestuurlijke geschiedenis van de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813.

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Stad en Lande en volgt op de jaarvergadering van deze stichting.

  • 19.30 uur zaal open
  • 20.00 uur jaarvergadering Stad en Lande, gevolgd door korte pauze
  • 20.30 uur begin lezing (zonder pauze)

www.groningerarchieven.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.