Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Herauten bijeenkomst

3 jul 2019
Van 19:00 - 21:00uur
Vredespaleis, Den Haag

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Andrew Carnegie, Schots-Amerikaans staalmagnaat en ooit de rijkste man ter wereld, overleed. We kennen Carnegie vooral van het Vredespaleis, maar minder bekend is dat hij de ‘founding father’ van de filantropie is. Voor de Herauten is een speciaal programma samengesteld met nadruk op de familiegeschiedenis van Carnegie, zijn bevlogenheid als weldoener en zijn indrukwekkende en nog immer florerende nalatenschap.

Historicus Ilja Nieuwland is recent gepromoveerd op de zgn. Diplodocusdiplomatie van Carnegie. De diplodocus is een kolossale langnekdinosaurus. Begin twintigste eeuw schonk Carnegie afgietsels van het originele skelet aan Europese machtshebbers om internationale samenwerking te bevorderen. Nieuwland vertelt ons meer over deze dino die een cultureel symbool werd.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.