Historici.nl

Het beeld van China in de Gouden Eeuw (SPUI25)

10 mei 2017
Van 16:00 - 17:30uur

– In samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen – 

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw kwam Nederland in steeds grotere mate in aanraking met China. Het Europese beeld van China werd vormgegeven in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze avond buigen we ons over de totstandkoming van de Nederlandse beeldvorming van China in de Gouden Eeuw.

Het NWO-project ‘The Chinese Impact. Images and ideas of China in the Dutch Golden Age’ onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken hoe deze beeldvorming tot stand kwam. Chinese producten werden naar Europa vervoerd op de schepen van de VOC, en Chinees gedachtegoed kwam via de katholieke missionarissen terecht in de pagina’s van Nederlandse boeken. In de loop van de eeuw zou dit eerder vrijwel onbekende keizerrijk een steeds belangrijkere plaats in de Europese belevingswereld gaan innemen, en de Republiek speelde hierin een cruciale rol.

Thijs Weststeijn vertelt aan de hand van het vroegste Europese portret van een Chinees over de eerste Chinese bezoekers aan Nederland. Trude Dijkstra zal spreken over de berichtgeving over China in de eerste Nederlandse kranten. Willemijn van Noord laat zien hoe Chinezen werden verbeeld op Hollandse wandtegels. Lennert Gesterkamp belicht de beeldvorming van de andere kant door te vertellen hoe de Chinezen de Nederlanders kwamen te zien als roodharige barbaren. De avond wordt gemodereerd door historicus Tristan Mostert.

Tot en met 20 augustus is in het Frans Hals museum in Haarlem de tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren: Het beeld van China in de Gouden Eeuw te zien, die tot stand is gekomen in samenwerking met The Chinese Impact.

Over de sprekers
Thijs Weststeijn is Hoogleraar kunstgeschiedenis voor 1850 aan de Universiteit Utrecht. Hij is de hoofdonderzoeker van het NWO-project ‘The Chinese Impact: Images and Ideas of China in the Dutch Golden Age.’

Lennert Gesterkamp is sinoloog en Chinees kunsthistoricus en promoveerde in Leiden op de Chinese schilderkunst. Voor zijn post-doc onderzoek aan de Universiteit Utrecht richt hij zich op de Chinese beeldvorming van de Nederlanders als ‘roodharige barbaren’.

Trude Dijkstra is promovenda culturele geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt beeldvorming van Chinese religie en filosofie in Nederlands drukwerk, van reisverslagen tot berichten in de eerste Nederlandse kranten.

Willemijn van Noord is promovenda kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt Nederlandse interpretaties van Chinese materiele cultuur alsook de Nederlandse productie van “Chinese” objecten, zoals imitaties van porselein in Delfts aardewerk.

Tristan Mostert (moderator) is historicus met belangstelling voor de Nederlandse overzeese geschiedenis in de vroegmoderne tijd. Hij is coauteur van het boek Zijden draad: China en Nederland vanaf 1600 dat in 2015 bij Uitgeverij Vantilt verscheen, en werkt nu aan een proefschrift aan de Universiteit Leiden.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie en aanmelding: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.