Historici.nl

Het spel & de macht: online paneldiscussie voor de verkiezingen

9 mar 2021
Van 16:00 - 17:30uur
Online

Rondom de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart organiseert het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB) van de Universiteit Leiden twee live webinars. Voorafgaand aan de verkiezingen gaan experts op dinsdag 9 maart in gesprek met elkaar en de deelnemers over de partijen, verkiezingsprogramma’s, protest & politiek, voorkeursstemmen en de campagne. De dag na de verkiezingen (donderdag 18 maart) maken we de voorlopige balans op: wie zijn de winnaars en verliezers, en welke gevolgen heeft dit voor de formatie? Of valt de impact van de verkiezingen überhaupt mee en zal de echte besluitvorming plaatsvinden onder invloed van belangengroepen? En hoe kunnen we deze verkiezingen duiden in vergelijking met eerdere verkiezingen?

Studenten, universitaire medewerkers en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze twee webinars. U kunt zich voor elk van de bijeenkomsten aanmelden via website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.