Historici.nl

Historicism as a Polemical Concept in the Humanities and Social Sciences, 1890-1980

30 aug - 31 aug 2018
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Deze workshop onderzoekt hoe 20e-eeuwse geestes- en sociale wetenschappers zich om heel uiteenlopende redenen druk maakten over ‘historisme’ (Historismus, historicism).

Waarom fungeerde historisme als een vijandbeeld of strijdbegrip onder filosofen, theologen, (kunst)historici, sociologen en politieke wetenschappers? Welk kwaad ging achter historisme schuil, waarom werd verzet tegen historisme nodig geacht en welke emoties kwamen daarbij los?

Deze (besloten) workshop brengt specialisten uit verschillende landen en disciplines bijeen om de receptiegeschiedenis van historisme in verschillende geestes- en sociaalwetenschappelijke tradities comparatief te onderzoeken.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Adriaan van Veldhuizen, a.p.van.veldhuizen@hum.leidenuniv.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.