Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Historisch Café Drents Archief

11 apr - 25 feb 2020
Van 19:30 - 5:51uur
Drents Archief, Brink 4, Assen

Een land zonder paupers, daar streefde oud-generaal Johannes van den Bosch naar. In 1818 start hij daarom een grootschalig maatschappelijk experiment om armoede te bestrijden. Hij richt de Maatschappij van Weldadigheid op en sticht enkele koloniën in onder andere Drenthe. Een daarvan is de beruchte “dwangkolonie” Veenhuizen. Vanuit heel het land werden “paupers” naar deze kolonie gestuurd om land te bewerken. Tijdens het Historisch Café van 11 april in het Drents Archief in Assen, vertelt historicus Ingwer Walsweer over de toenmalige inwoners van Veenhuizen, variërend van criminelen tot landlopers. Historicus Ferry Sieders zorgt voor historische sensatie met zijn presentatie van archiefstukken van de Maatschappij. Historicus Fleur Albers draagt een gesproken column voor, waarin zij ingaat op de steun voor de Maatschappij vanuit onverwachte hoek. Aanstormend muzikaal talent Joris Zwering verzorgt de muzikale intermezzo’s. Neem tijdens de afsluitende borrel een kijkje in de keuken van de Maatschappij met Egbert Wildervanck. Een biertje van Brouwerij Maallust, ‘De Pauper’, mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

 

Provincie: Drenthe
Locatie: Drents Archief
Datum: Donderdag 11 april
Tijd: 19.30 (inloop 19:15)
Thema: Veenhuizen, de Kolonie van Weldadigheid
Biersponsor: Maallust
Sprekers: Ferry Sieders en Ingwer Walsweer
Column: Fleur Albers
Muzikant: Joris Zwering
Tijdens de borrel: Egbert Wildervanck

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.