Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Historisch Café Nijmegen

25 apr - 20 jan 2020
Van 19:30 - 5:46uur
Regionaal Archief Nijmegen, Mariënburg 27, Nijmegen

Geschiedenis speelt zich niet altijd af in het zicht. Tijdens het Historisch Café van donderdag 25 april in het Regionaal Archief Nijmegen richten we onze ogen op historische gebeurtenissen die aan het zicht zijn onttrokken. Wat gebeurde er achter gesloten deuren? Historicus Lidewij Nissen laat ons zien op welk gebied de vrouwen van stadhouders in de zeventiende eeuw, buiten het zicht, enige politieke macht konden uitoefenen op hun mannen. Historicus Adriaan Duiveman vertelt ons over de verborgen drankcultuur en drankspelletjes in de vroegmoderne tijd. Historicus Marieke van Egeraat geeft haar historische gedachten bloot in een gesproken column en überhaupt verzorgt de muzikale intermezzo’s. Proef ter afsluiting een passend biertje van Brouwerij De Hemel!

Provincie: Gelderland
Locatie: Regionaal Archief Nijmegen
Datum: Donderdag 25 april 2019
Tijd: 19.30 (inloop 19.15) tot 21.30 uur
Thema: Achter gesloten deuren
Biersponsor: Brouwerij De Hemel
Sprekers: Adriaan Duiveman en Lidewij Nissen
Column: Marieke van Egeraat
Muziek: überhaupt

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.