Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Historisch Café – Vrouw in Verzet

24 okt 2019
Van 20:00 - 22:00uur
Sassenstraat 11, Zwolle

In de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog was voor verzetsvrouwen jarenlang vrijwel geen aandacht. In het tijdsbeeld van de oorlogsjaren kregen vrouwen voornamelijk traditionele taken toebedeeld. De vrouw was vooral huisvrouw; zeker geen verzetsstrijdster die actief de wapens oppakte voor de strijd. Deze conventionele denkbeelden boden echter tijdens de oorlog de perfecte dekmantel: veel vrouwen pleegden verzet, bijvoorbeeld in de vorm van koerierswerk. Vrouwen werden namelijk veel minder snel dan mannen verdacht van het uitvoeren van illegale activiteiten. De traditionele genderverdeling veranderde daardoor, waarbij de vrouw zich losmaakte van het stereotype beeld van de huisvrouw.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Jonge Historici organiseren in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel een Historisch Café. Tijdens deze inspirerende avond geeft een gastspreker een korte lezing over het thema, draagt een jonge historicus een column voor en presenteert het NIMH een bevrijdingspubquiz.Iedereen met interesse in de geschiedenis is van harte welkom!

Praktische info:

Datum: 24 oktober, 20.00-22.00 uur, inloop 19:30 uur

Locatie: Sassenstraat 11, Zwolle

Entree: Gratis

Meer informatie: https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/15319/historisch-caf%C3%A9—vrouw-in-verzet en aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-historisch-cafe-vrouwen-in-verzet-67008276559

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.