Historici.nl

Historisch Café De Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond

13 sep 2017
Van 20:00 - 23:00uur
Café P'96, Amsterdam

De ANDB, opgericht in 1894, was de eerste ‘moderne’ vakbond. Modern was de bond dankzij een strakke organisatie van een (betaald) bestuur. Onder leiding van voorzitter Henri Pokak boekte de bond menig succes: zo werden een achturige werkdag en een week betaalde vakantie bewerkstelligd.

De diamantbewerking was rond 1900 een van de grootste industrieën in Amsterdam en bracht arbeiders met diverse achtergronden bijeen. Zo kende de bond veel joodse leden, en was er een verschil tussen de gegoede klovers, en de armere ‘verstellers’. Met de Burcht (van Berlage) te Amsterdam hadden zij allen een meer dan stijlvol clubhuis. De ANDB hielp in 1906 het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) oprichten. Ten slotte had de bond ook een sleutelrol in de oprichting van de Wereldverbond van Diamantbewerkers: bedoeld om de arbeidsomstandigheden van de diamantbewerker ook over de grens te verbeteren en een leegloop uit Amsterdam te voorkomen.

Wat vandaag de dag nog resteert van deze boeiende vakbond is een archief, ondergebracht bij het IISG in Amsterdam. Momenteel wordt dat gedigitaliseerd. Het archiefmateriaal biedt een uniek kijkje in de vakbondsgeschiedenis: van de notulen tot een vakantiekaartje. Met het digitale archief als basis wil het IISG de komende jaren verschillende projecten opzetten om het verhaal van de ANDB onder de aandacht te brengen. Historicus Karin Hofmeester is te gast om over dit project te vertellen.

Karin Hofmeester is als onderzoeker verbonden aan het IISG en staat daar aan het hoofd van meerder projecten. Tevens is ze hoogleraar Joodse cultuur aan de Universiteit Antwerpen.

Meer informatie: historischcafe.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.