Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#recht
#kolonialisme
#archieven
#Tweede Wereldoorlog
#slavernij
#Gender

Historische kranten als ‘big data’ II: Concepten op drift

20 jan 2017
Van 7:00 - 16:00uur

Op 20 januari a.s. organiseert de KB wederom een congres onder de titel ‘Historische kranten als big data’. Het centrale thema van deze tweede editie is ‘Concepten op drift’: hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte? Plus: de cruciale rol van computationeel onderzoek voor een omvangrijke tekstcollectie als het historische krantencorpus van de KB. Zie ook het verslag van Historische kranten als big data I (2015).

Huub Wijfjes tijdens het eerste congres in 2015

Op het congres krijgen wetenschappers uit diverse disciplines het woord, variërend van historici tot computationeel linguïsten en computerwetenschappers. Ze delen het feit dat ze (Digital Humanities-)onderzoek doen op basis van de historische kranten (en andere collecties) uit Delpher(link is external). Een ieder zal het thema van de dag benaderen vanuit zijn eigen vakgebied.

Tijdens de dag zullen er vier soorten presentaties worden gegeven:

  • Keynotes: Hein van den Berg (UvA) en Steven Claeyssens (KB)
  • Presentaties met resultaten van wetenschappelijk onderzoek waarbij het krantencorpus gebruikt is. Onder andere Jaap Kamps (UvA), Katrien Depuydt(INL) en Ewoud Sanders (RU & NRC Handelsblad).
  • Presentaties van tools die bezoekers kunnen gebruiken in hun eigen onderzoek. Onder andere Marieke van Erp (VU) over beschikbare tools voor semantische interpretatie van teksten, Pim Huijnen(UU) over TexcavatorHennie Brugman over Nederlab en Lotte Wilms (KB) over het KB Research Lab.
  • Korte flitspresentaties of lightning talks van twee minuten door onderzoekers die een idee willen presenteren, samenwerkingspartners zoeken of een project onder de aandacht willen brengen dat onlangs gestart is. Deze presentaties zijn expliciet bedoeld om mensen de mogelijkheid te geven om hun ideeën en werk-in-uitvoering onder de aandacht te brengen.

De keynotes en presentaties met resultaten en tools vinden plaats op uitnodiging. Voor de flitspresentaties kunnen onderzoekers zich opgeven via het aanmeldformulier. Deze aanmelding moet uiterlijk 10 januari bij ons binnen zijn. Wanneer er meer gegadigden zijn dan we kunnen faciliteren, zal de organisatie een selectie maken.

Organisatie & aanmelden
Het symposium vindt plaats op vrijdag 20 januari in de aula van de Koninkijke Bibliotheek in Den Haag. De organisatie van het symposium is in handen van dr. Steven Claeyssens(link sends e-mail) (KB), dr. Martijn Kleppe (KB)(link sends e-mail) en prof. dr. Joris van Eijnatten (UU), huidig KB-fellow.

Het symposium is gratis, aanmelding is verplicht via dit aanmeldformulier.

Zie ook kb.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.