Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Holocaust Memorial Day 2016: Schuldvraag en daderprofielen

22 jan 2016
Van 7:30 - 14:00uur

Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genocides. Ook de Universiteit Utrecht doet hier jaarlijks aan mee. Op 22 januari 2016 organiseert de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK) – de studievereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht – zoals ieder jaar een dag met lezingen. Dit jaar is er een dubbel thema: schuldvraag en daderprofielen.

De Holocaust Memorial Day is in 2005 ingesteld door Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij riep de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een wereldwijde herdenkingsdag.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.