Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

ICLON Geschiedenisdag

4 nov 2016
Van 7:45 - 14:30uur

De jaarlijkse editie van de Geschiedenisdag staat gepland op 4 november 2016 in het Museum Volkenkunde te Leiden.

Programma

Dit keer is gekozen voor het thema ‘Europeanen (van) overzee. Reizen – contacten – beeldvorming’. De aanleiding voor deze keuze is het feit dat de erfenis van het kolonialisme steeds nadrukkelijker aanwezig is in het publieke debat en ook in (veel) scholen. Slavernij, racisme, discriminatie worden gemakkelijk gekoppeld aan het verleden. Docenten hebben behoefte die koloniale periode opnieuw te doordenken, uiteraard vanuit huidige inzichten en met veel aandacht voor wederzijdse beeldvorming, confrontaties/samenwerking.

Keynotes:

  • ‘De Globalisering van de Globe in de Zeventiende Eeuw’
    door Prof. dr. Jos Gommans, Universiteit Leiden
  • ‘Gelijkheid en cultuurverschil in het Europese denken sinds de Verlichting’
    door Prof. dr. Siep Stuurman, Universiteit Utrecht

Naast deze keynotes kunt u ook een keuze maken uit de lezingen en workshops uit het keuzeprogramma.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.