Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

In strijd met de roeping der vrouw!

17 okt 2019
Van 20:00 - 21:30uur
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Een avond over vrouwenkiesrecht en feminisme: toen & nu, met programmamaker Eveline van Rijswijk.

100 jaar geleden werd in Nederland het kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Dat lijkt nu vanzelfsprekend, maar dat was het toen niet. Steeds meer vrouwen streden vanaf de tweede helft van de 19e eeuw voor het vrouwenkiesrecht. Met bijeenkomsten, voordrachten, demonstraties, petities, het oprichten van verenigingen en tijdschriften, en het schrijven van boeken, artikelen en pamfletten voerden zij campagne.

Veel mannen waren faliekant tegen de invoering van het vrouwenkiesrecht. Maar óók veel vrouwen waren tegen. Zij hadden andere denkbeelden over de inrichting van de Nederlandse samenleving en de positie van de vrouw daarin.

Wat was het wereldbeeld van de voor- en tegenstanders van vrouwenkiesrecht? En hoe actueel zijn hun argumenten vandaag nog?

Op basis van de collectie van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, gaat Eveline van Rijswijk in gesprek met historici en feministen. Sprekers zullen onder andere zijn: Mineke Bosch (Rijksuniversiteit Groningen), Monique Leyenaar (Radboud Universiteit) en Maartje Janse (Universiteit Leiden). Samen met het publiek brengt zij het verleden tot leven en gaat ze op zoek naar de verbinding met hedendaags feminisme.

Meer informatie over de Koninklijke Bibliotheek: www.kb.nl

AANMELDEN

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.