Historici.nl

Infocentrum WO2 Nijmegen lezingen- en debatavond

23 mar 2023
Van 19:00 - 21:45uur
Nijmegen

Op 23 maart a.s. organiseert het Infocentrum WO2 Nijmegen een lezingen- en debatavond over enerzijds de geallieerde plunderingen in het Rijk van Nijmegen in 1944-1945 en anderzijds de plunderingen in vroegere oorlogen én in de hedendaagse actualiteit, zoals in Oekraïne.

Al zolang oorlogen bestaan, wordt er geplunderd. Ook geallieerde soldaten maakten zich tijdens de Tweede Wereldoorlog schuldig aan plundering. Maar waarom deden ze dat op het grondgebied van een bevriende natie? Amerikanen, Britten en Canadezen – roofden niet alleen uit woonhuizen, maar ook uit fabrieken, hotels, banken, kloosters en kerken. Ze trokken in het Rijk van Nijmegen vrijwel alle gebouwen leeg. Wat bezielde deze militairen?

Dr. Paul H.M. Thissen zal u hierover als eerste spreker inzicht geven. Hij is gepromoveerd als historisch geograaf en werkzaam bij de provincie Gelderland als regisseur Erfgoed. Hij publiceert geregeld over de historische geografie van de regio rond Nijmegen. Zijn verhaal verwijst naar het recentelijk verschenen boek Bezet, bevrijd & geplunderd (mede van zijn hand en verkrijgbaar op deze avond) en de gelijknamige tentoonstelling die op dit moment te zien is in het Vrijheidsmuseum (t/m 9 april 2023.

Als tweede spreker zal militair-historicus en publicist dr. Christ Klep een bijdrage leveren door in te gaan op het thema ‘plunderingen’ zoals dit dwars door de geschiedenis heen welig tierde en heden ten dage nog springlevend is in oorlogs- en crisisgebieden. Klep is verbonden aan het Instituut voor Militaire Geschiedenis als universitair docent en onderzoeker, alsook adviseur van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Bovenal is hij allround liefhebber van geschiedenis, internationale betrekkingen en wat zich nog meer afspeelt in de wondere wereld van oorlog en vrede, defensie, politiek en maatschappij.

Na de lezingen is er ruimte voor het stellen van vragen en debat tussen de sprekers en de zaal.

Na afloop is er tevens gelegenheid voor een drankje bij het Lindenberg Café.

Reserveren is noodzakelijk en kan via welkom@infocentrumwo2.nl o.v.v. “Lezing Plunder” of telefonisch via 024-3974404.

Tijd: 19:30 (19:00 Inloop) Einde: 21.45

Locatie: Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, 6511 TM Nijmegen

Informatie: 024-3974404 of welkom@infocentrumwo2.nl

Website: www.infocentrumwo2.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.