Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

International Conference: Histories of Healthy Ageing

21 jun - 23 jun 2017
Van 9:00 - 14:00uur

21-23 June, Groningen

As Western populations grow increasingly older, ‘healthy ageing’ is presented as one of today’s greatest medical and societal challenges. However, contrary to what many policy makers want us to believe, the aspiration to live long, healthy and happy lives is not a problem specific to our times. On the contrary successful ageing has a long history.

The Histories of Healthy Ageing (HHA) conference is based on the assumption that ‘healthy ageing’ has informed the medical agenda since Antiquity. With ‘healthy ageing’ we refer to ways of thinking about and treating the body not only from a medical perspective, but also taking into account questions of what constitutes a happy and fulfilled life. In particular these latter issues were central to medicine before 1800 and relate to healthy living as much as to questions connected specifically to old age.

Thus whether we speak of classic ways of training the athlete’s body, medieval religious rites, the pre-modern obsession with regimen (rules for living a healthy life), or the upper-class fancy to visit spas, at the root of it all was a wish for wellbeing, health and longevity.

For more information, the programme and registration, see historiesofhealthyageing.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.