Historici.nl

Jaap Haag – Kwadijkers naar zee

29 mar 2017
Van 17:30 - 18:00uur

Kwadijkers naar zee
Dat is de titel van de lezing die historicus Jaap Haag op 29 maart gaat geven in de kerk van Kwadijk op uitnodiging van Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck. Net als heel Waterland telde ook het kleine Kwadijk in de 16de en 17de eeuw nogal wat zeelieden. Een enkele is beroemd geworden, zoals Jan Dignumsz, die als schipper deelnam aan de eerste Nederlandse ‘schipvaart’ naar Indië (1595-1597) en naar wie in Kwadijk een straat vernoemd is.

Woensdag 29 maart, lezing begint rond 20.30 uur, de toegang is gratis.
Veel Kwadijker zeelieden kwamen echter niet zo ver. Verreweg de meeste voeren als schipper of bemanningslid naar de Oostzee en naar zuidwest Europa (Frankrijk en Portugal). Daarnaast waren er nog een aantal die tot in de Middellandse zee kwamen (wat gevaarlijk was, want nogal wat schepen werden door de Barbarijse zeerovers gekaapt en hun bemanningen als slaaf in Algiers, Tanger of Tunis verkocht) terwijl er ook Kwadijker zeelieden aanmonsterden op een VOC schip of dienden op de oorlogsvloot. Maar dat waren er niet zo veel en op walvisvaart ging slechts een enkeling. In de 18de eeuw nam het aantal zeelieden uit Kwadijk sterk af en in de 19de eeuw was er nauwelijks nog een Kwadijker die voor een bestaan op zee koos.
In zijn lezing zal Jaap Haag trachten de Kwadijker zeelieden op het spoor te komen: wie ze waren, wat hen naar zee deed gaan, waarheen ze voeren, wat voor schepen ze bemanden en welke vracht vervoerd werd. Ook komt het leven en werken aan boord aan de orde en zal iets verteld worden over de Zeevarende Beurs van Kwadijk, een oude verzekering voor zeelieden.

www.kerkkwadijk.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.