Historici.nl

Jaarcongres De Moderne Tijd – Water: beleving, beheer, beeldvorming in de lange negentiende eeuw

22 mar 2024
Van 9:00 - 19:00uur
Amsterdam

Jaarcongres Werkgroep De Moderne Tijd

Op vrijdag 22 maart a.s. organiseert Werkgroep De Moderne Tijd van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde haar jaarcongres. Het thema van dit jaar is ‘Water: beleving, beheer, beeldvorming in de lange negentiende eeuw’. Zoals gewoonlijk vindt het congres plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (Singel 425). Aanmelden kan tot woensdag 13 maart 2024 bij Marjet Brolsma (M.Brolsma@uva.nl). De kosten bedragen €25,-, inclusief lunch, ter plekke contant te voldoen. Voor studenten en promovendi is er een gereduceerd tarief van €15,-.

Het congres van de Werkgroep de Moderne Tijd is in 2024 gewijd aan water: aan de beleving, het beheer en de beeldvorming in de periode 1780-1940. Wat waren de wateropgraven in deze lange negentiende eeuw? Hoe bepaalde het water de economie, de handel en het toerisme? Op welke manier was het een bron van inspiratie voor ingenieurs, wetenschappers of kunstenaars? Kortom, welke rol speelde het water in de cultuur en identiteit van de snel veranderende samenleving van de Lage landen tijdens de lange negentiende eeuw? Aan de hand van deze vragen beoogt het congres stil te staan bij de veelzijdige culturele betekenis van water en de maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke vragen in de Lage landen.

Bekijk hier het progamma!

Aanmelden

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.