Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Jaarcongres Werkgroep Achttiende Eeuw

17 jan - 18 jan 2014
Van 11:15 - 11:15uur
Op 17 en 18 januari 2014 vindt in de Doopsgezinde Singelkerk in Amsterdam het congres ‘De kunst van het liegen’ plaats. Veertien wetenschappers uit binnen- en buitenland laten twee dagen lang hun licht schijnen over diverse malafide praktijken, die ook, of misschien wel juist in de achttiende eeuw aan de orde van de dag waren. Ondanks de zware straffen op stelen en moorden en ondanks alle Verlichtingside​alen lijkt de firma list en bedrog mainstream te zijn geweest in de achttiende eeuw, eerder dan marginaal. Niet alleen personen zonder enige opleiding, maar ook intellectuelen maakten zich schuldig aan bedrog. ‘Spelen’ met de eigen identiteit lijkt eerder regel dan uitzondering te zijn geweest. In een eeuw zonder verplichte identiteitsbewi​jzen was het niet moeilijk om je voor iemand anders uit te geven. Duidelijk wordt ook dat het een misvatting is te denken dat alleen de lagere klassen zich schuldig maakten aan oplichtingsprak​tijken. Niet alleen aan de onderkant van de samenleving, maar ook op de luxe buitenplaatsen van de welgestelden en op de beursvloer was sprake van schaamteloos oplichten. De grote vraag daarbij is hoe alle zwendel zich verhield tot de steeds groter wordende roep om Verlichting. Op vrijdag 17 januari spreken meerdere buitenlandse gastsprekers. Deze dag is Engelstalig. Zaterdag 18 januari is een Nederlandstalig​e dag. Voor actueel nieuws kunt u ook terecht op de website: www.18e-eeuw.nl​.
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.