Historici.nl

Jacob Slavenburg – Heilige bruiloften, erotiek en religie

13 apr 2017
Van 16:00 - 18:30uur

Helios Harderwijk organiseert op donderdag 13 april a.s. een lezing over “Heilige bruiloften, erotiek en religie”. Deze lezing wordt verzorgd door cultuurhistoricus Jacob Slavenburg. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de hermetische gnosis, over het vroege christendom en over esoterische bewegingen. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Jacob Slavenburg studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis. In de oudheid werd de hieros gamos, de heilige bruiloft, gevierd tussen goden en mensen. Bekend zijn de vrijpartijen tussen de godin Inanna en haar vele minnaars. Nog in de Romeinse tijd waren er seksuele relaties tussen mensen en goden, vaak in de gedaante van hun tempelpriesters of priesteressen. Ook de zogenaamde tempelprostitutie was een religieus gebeuren. Tot op de dag van vandaag worden deze rituelen nagespeeld als onderdeel van mysteriën.

Jacob Slavenburg doet hiervan boeiend verslag. Zo beschrijft hij, naast de verering voor de Grote Godin, ook de historisch diepe vrees voor het vrouwelijke. Deze angst heeft heftig doorgewerkt in de geschiedenis van de mensheid. Dat proces werd nog versterkt door de Kerk die, mede door haar lustangst, een bange erfenis naliet van gefrustreerde relaties tussen man en vrouw.

De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in gebouw De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. De avond is gratis toegankelijk voor leden, niet-leden betalen € 12,50.

hetkontaktharderwijk.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.