Historici.nl

Jacques Kuiper – Bataafse Revolutie

20 mar 2017
Van 10:30 - 11:30uur

Op maandag 20 maart 2017 houdt Jacques Kuiper in het Provinsjehûs een lezing over de Bataafse Revolutie in 1795. 

Jacques Kuiper schetst tijdens zijn lezing hoe deze revolutie tot stand kwam en wat voor gevolgen dit had voor Fryslân. Zelfs nu nog zijn de kenmerken van deze hervorming zichtbaar in het politieke landschap.

https://www.vanplan.nl/uitje/bataafse-revolutie-provinciehuis-leeuwarden-37526804

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.