Historici.nl

Jacques van der Vliet – Tussen tempel en klooster (Egeria-lezing)

2 mei 2017
Van 16:00 - 17:00uur

In de derde editie van de jaarlijkse Egeria-lezing gaat Jacques van der Vliet (Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Leiden) met Egeria op stap in het vroegchristelijke Egypte. Hij vertelt wat christelijke pelgrims en toeristen in de vierde eeuw na Chr. konden tegenkomen en hoopten te zien op hun reis door Egypte.

Tussen tempel en klooster
De meeste bezoekers van het moderne Egypte krijgen naast de oudheden van het faraonische verleden ook wel iets van het christelijke Egypte te zien. De beroemde woestijnkloosters, bijvoorbeeld, die nog altijd bewoond worden, of de kerken van Koptisch Cairo. Ook in de late oudheid bezochten christelijke pelgrims en toeristen, zoals Egeria, Egypte. In de tijd van Egeria, de tweede helft van de vierde eeuw, waren de meeste oude tempels nog in bedrijf, maar kende Egypte ook een geheel nieuwe trekpleister, de eerste monniken. Door virtueel met de toeristen van toen mee te reizen ontdekken we niet alleen wát ze er zagen, maar ook hóe ze Egypte zagen en wat ze er hoopten te vinden. 

Jacques van der Vliet
Prof. dr. Jacques van der Vliet is bijzonder hoogleraar Godsdiensten van het oude Egypte aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair docent Koptisch en Egyptologie aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert over vrijwel alle aspecten van het christelijke Egypte, in het Nederlands onder meer over gnostiek (Het Evangelie van Judas, 2006) en de Koptische taal.

Meer informatie en aanmelden: www.rmo.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.