Historici.nl

Jane Austen: Fictie & Faam

13 mei 2017
Van 6:30 - 12:30uur

Op zaterdag 13 mei vindt in Utrecht een symposium plaats ter gelegenheid van de 200ste sterfdag van Jane Austen, onder de titel ‘Jane Austen: Fictie & Faam’. Een aantal binnen- en buitenlandse sprekers zullen zich dan bezighouden met de stand van zaken rond Austen, hoe we haar werk en leven nu beschouwen, en hoe de receptie van haar werk zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.

Meer informatie: www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.