Historici.nl





#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

John Brewer – ‘Patriotic Cosmopolitanism; Cosmopolitan Patriotism’ Local loyalties and universal rights since the French revolution

22 nov 2017
Van 13:15 - 14:15uur
Erasmusgebouw, E2.53 (Nijmegen)

– Keynote lecture HLCS Conference ‘Europe Contested’ – 

There is a long history of tensions between on the one hand particular affiliations to nation, religious faith, locale, landscape, people and race, which are often seen as emotional and affective, and on the other larger aims and values (often transnational as in the European case, sometimes universal) that are not necessarily tied to place and which are seen as abstract and cerebral. These are issues that have vexed contemporary political theorists and philosophers, but which have been salient since the French revolution.  This talk takes two historical cases, the one British, the other Italian, to explore the debate about these tensions, and to suggest directions in which the modern debate might develop.

Flyer_HLCS_Congres

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.