Historici.nl

Jong KNHG Duaal promoveren

31 jan 2018
Van 19:30 - 21:00uur
Turfmarkt 99, Den Haag

Wil je promoveren als AIO, of kies je de vrijheid van duaal promoveren?

Met een mastertitel, een goed plan en twee dagen per week kun je bij elke hoogleraar aan een Nederlandse universiteit promoveren. In dienst van de universiteit, of in combinatie met een baan elders kun je in ongeveer vijf jaar een mooi proefschrift en de doctorstitel op je naam zetten. De eerste geeft een inkomen, de tweede een ver strekkende vrijheid in je onderwerp, aanpak en planning.

Op 31 januari organiseert Jong-KNHG een workshop in Den Haag over de manieren om dit te doen. Ook komen de voorzieningen aan bod die Nederlandse universiteiten en andere organisaties aan duale promovendi bieden. Aan het woord komen Pieter Slaman van het Leiden University Dual PhD Centre; dr. Jeroen Touwen, Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Leiden en oud-directeur van onderzoeksschool Posthumus over onderzoeksfinanciering, en jullie zelf. Na afloop is er een borrel naast het Haagse Binnenhof.

Wanneer: 31 januari 2018
Waar:Turfmarkt 99, Den Haag, lokaal 3.48
Tijd: 19:30-21:00 (inloop met koffie 19:00)

Toegang, inclusief een eerste drankje bij de borrel, is gratis voor KNHG leden (dit geldt ook voor nieuwe leden!), niet-leden betalen €5,-.

Meld je aan via jongknhg@gmail.com en vermeld je naam en affiliatie. Half januari zul je een bevestiging van je aanmelding krijgen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.