Historici.nl

KFG-Sieperda-symposium UNESCO Werelderfgoed in Fryslân: Zegen of Last?

17 mei 2024
Van 13:00 - 17:00uur
Leeuwarden

Op vrijdag 17 mei 2024 organiseert het Koninklijk Fries Genootschap / Keninklik Frysk Genoatskip i.s.m. Tresoar en de Fryske Akademy het volgende KFG-Sieperda-symposium over de vraag wat het inhoudt het UNESCO-logo te mogen voeren.
In de afgelopen jaren heeft opvallend veel Fries erfgoed een UNESCO-predicaat gekregen: de Waddenzee, het Woudagemaal, de Oudfriese wetsteksten van de Richthofenkolleksje, het Eise Eisinga Planetarium en Leeuwarden City of Literature. Er is een grote verscheidenheid aan Fries werelderfgoed. Dat lijkt een heel positieve waardering, maar zijn er ook bezwaren? Kunnen de predicaten bijvoorbeeld een last worden? Wegen de voordelen op tegen de verplichtingen?

Programma

13:00 Inloop met koffie en thee
13.30 Opening en welkomstwoord door Joop Koopmans (voorzitter KFG en symposiumvoorzitter)
13.35 Introductie onderwerp door Arjen Dijkstra (Tresoar)
13:45 Kees Storm: Ir. D.F. Woudagemaal als UNESCO Werelderfgoed: voordelen en uitdagingen
14:10 Anne Popkema: UNESCO als aanjager van ambitie: het geval van de ‘Richthofenkolleksje’
14:35 Arjen Dijkstra: Eisinga’s horizon: De steeds veranderende status van het Planetarium
15:00 Pauze
15:20 Heleen van Londen: UNESCO Werelderfgoed Waddenzee: voor- of nadeel voor wie?
15:45 Ernst Bruinsma: UNESCO City of Literature: voor een bloeiend en meertalig literair klimaat
16:10 Sieger Vreeling: Weg met werelderfgoed, ode aan het rijksmonument
16:35 Discussie
16:55 Sluiting
17:00 Borrel

Waar: Tresoar (Boterhoek 1, Leeuwarden)
Wanneer: vrijdag 17 mei (13:30-17:00 uur)
Opgave: uiterlijk 15 mei 2024 via info@friesgenootschap.nl (tegelijk met betaling)
Kosten: € 5,- voor KFG-leden en studenten en € 7,50 voor andere belangstellenden, over te maken op bankrekening NL33ABNA0450289001 t.n.v. Koninklijk Fries Genootschap te Leeuwarden

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.