Historici.nl

Kick-off onderzoek dekolonisatieoorlog – Overbodig of hard nodig?

14 sep 2017
Van 19:30 - 22:00uur
Pakhuis de Zwijger

Over het waarom van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950

Britse tanks patrouilleren in de straten van Batavia. Op de tram onafhankelijkheidsleuzen. (Opname: 29-10-1945) BeeldbankWO2/NIOD

In december 2016 besloot het kabinet steun te geven aan een grootschalig onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië in de periode 1945-1950. Hiervoor werd al langer gepleit en het debat wakkerde aan na recente publicaties als Soldaat in Indonesië van Gert Oostindie en De brandende kampongs van generaal Spoor van Rémy Limpach. Maar kritiek op het onderzoek is er ook, want waarom komt dat er nu pas? En gaat het nog wel wat nieuws opleveren? In deze kick-off van het vierjarige onderzoeksprogramma gaan onderzoekers van de drie betrokken instituten in gesprek met overige deskundigen, voor- en tegenstanders over nut en noodzaak van verder onderzoek naar de dekolonisatieoorlog.

Aanmelden

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.