Historici.nl

KNAW-symposium De geschiedenis als toegepaste wetenschap? Over de bruikbaarheid van historische analogieën

3 nov 2021
Van 19:30 - 21:00uur
Amsterdam en Online

Tot voor kort werden historici opgeleid met de boodschap dat de geschiedwetenschap er niet is om lessen uit te trekken. Dit idee werd versterkt door het gebruik van historische analogieën in het publieke debat: deze zijn vaak slordig, politiek gekleurd en soms uitgesproken giftig. Toch denken historici wereldwijd weer steeds meer na over de manier waarop historische kennis kan worden gebruikt om op kwesties in het heden te reflecteren.

In deze bijeenkomst gaat Judith Pollmann met drie historici in gesprek over het gebruik van historische analogieën. Welke functies hebben die, wat zijn de randvoorwaarden en hoe kunnen inzichten die hieruit voortkomen maatschappelijk worden toegepast?

Datum & tijd: Woensdag 3 november 2021, van 19.30 tot 21.00 uur
Plaats: Online via Zoom of in het Trippenhuis, Tinbergenzaal, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Meer informatie en aanmelding: Website KNAW.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.