Historici.nl

KNAW-Symposium Medische geschiedenis, hoe verder?

13 okt 2017
Van 10:30 - 16:30uur
Openbare Bibliotheek van Amsterdam

De medische geschiedenis is een vakgebied met een schitterend verleden, maar hoe staat het met de toekomst? Hoe slagen we er in een vakgebied dat altijd erg op individuen dreef overeind te houden in een tijd van vakoverstijgende projecten en hoe zorgen we voor een optimale samenwerking tussen amateurs en professionals?

Dit KNAW-symposium bespreekt toekomstperspectieven voor de sociale geschiedenis van de geneeskunde, geschiedenis van en door dokters, en de medical humanities in Nederland.

Sprekers

  • Timo Bolt, universitair hoofddocent medische geschiedenis, Erasmus Medisch Centrum – Medische geschiedenis in het informatietijdperk
  • Heiner Fangerau, hoogleraar medische geschiedenis, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – The Professionalisation of Medical History: chances and choices between a rock and a hard place
  • Frank Huisman, hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht – ‘Beyond the Great Doctors’. Over de levenscyclus van de sociale geschiedenis van de geneeskunde
  • Rina Knoeff, universitair hoofddocent geschiedenis van geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen – Critical Medical Humanities’: Stip op de horizon?
  • Peter de Leeuw, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, Maastricht Universitair Medisch Centrum – De medicus als historisch object
  • Mart van Lieburg, hoogleraar medische geschiedenis, Erasmus Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum en Universitair Medisch Centrum Groningen – Medische geschiedenis. Partituur voor een ‘duet à quatre-mains’
  • Anno van der Tol, medisch historicus, gepensioneerd longchirurg – De esculaap-factor in het medisch-historische betoog

Meer informatie en aanmelden: www.knaw.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.