Historici.nl

KNHG – Digitale lunch over toegepaste geschiedwetenschap

16 jun 2020
Van 12:00 - 13:00uur
www.knhg.nl

Op dinsdag 16 juni organiseert het KNHG een digitale lunch over toegepaste geschiedwetenschap. Aanleiding is de oproep op Historici.nl door Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff en Catrien Santing aan het hele geschiedenisveld om actief mee te denken over methodes en technieken van ‘Applied History’. Het KNHG wil de discussies over dit actuele en relevante thema graag faciliteren.

Na een introductie zullen alle vier de auteurs kort het woord nemen. Daarna is er alle gelegenheid om verder te discussiëren over de (on)mogelijkheden van toegepaste geschiedwetenschap.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze digitale lunch deel te nemen. Aanmelden kan via info@knhg.nl.

In het kort
Datum | 16 juni aanstaande
Tijd | 12-13 uur
Locatie | via Zoom, de link is op te vragen via info@knhg.nl

Zie ook de KNHG website

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.