Historici.nl

KNHG – Webinar over digitale bronnen

27 mei 2020
Van 11:00 - 12:00uur
www.knhg.nl

Op 27 mei om 11 uur organiseert het KNHG een webinar over digitale bronnen, in samenwerking met het Nationaal Archief, Archives Portal Europe (APE) en de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Dit webinar vervangt het Voorjaarscongres over Wereldburgerschap, dat op deze dag gehouden zou worden.

Na een kort welkom neemt allereerst Kerstin Arnold, coördinator bij APE, het woord. Zij zal een presentatie in het Engels verzorgen over digitale archiefbronnen. Daarna spreekt Wilma van den Brink, vakreferent geschiedenis en informatiespecialist bij de Universiteitsbibliotheek van de UvA, over digitale secundaire bronnen. Na beide presentaties is er uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen.

Geheel in lijn met het onderwerp bent u van harte welkom digitaal aan te sluiten!

In het kort
Datum | 27 mei aanstaande
Tijd | 11:00-12:00 uur
Locatie | via Zoom, de link is op te vragen via info@knhg.nl

Zie ook de KNHG website

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.